Anna Szreder

Anna Szreder1

PSYCHOLOŻKA, TERAPEUTKA TSR I SEKSUOLOŻKA (W TRAKCIE PROCESÓW CERTYFIKACJI)

 

Doświadczenie zawodowe:
Zajmuję się udzielaniem wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, które doświadczają różnego rodzaju trudności życiowych. W szczególności pracuję z osobami oraz parami, które borykają się z problemami w obszarze seksualności oraz pomagam rodzicom w radzeniu sobie z wyzwaniami rodzicielstwa. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w trójmiejskich przedszkolach, Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży "Monar" oraz w Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii. Przez kilka lat związana byłam ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy "Flandria", gdzie prowadziłam zajęcia z młodzieżą w ramach edukacji seksualnej oraz warsztaty dla rodziców małych dzieci. Udzielam wsparcia psychologicznego dla podopiecznych Punktu Pośrednictwa Pracy. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 


Wykształcenie:
Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii-Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Marii Beisert. Ukończyłam Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (poziom podstawowy, zaawansowany, szkolenia specjalistyczne). Obecnie jestem w trakcie 4 - letniego, certyfikowanego szkolenia w podejściu poznawczo-behawioralnym. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapeutów Skoncentrowanych na Rozwiązaniach i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W obszarze moich zainteresowań zawodowych mieści się pomoc w podnoszeniu jakości życia seksualnego osób dorosłych.