LGBT

Pracujemy także z parami homoseksualnymi, biseksualnymi oraz transgenderowymi, aby podnieść poziom dobrostanu, który mógł zostać zakłócony róznymi czynnikami.